Bolån

Så kallade bolån är givetvis till för att hjälpa den som inte har tillräckligt med medel sparade för ett köp av en bostad att köpa bostaden ändå. Man kan låna upp till 85 % av värdet på bostaden med hjälp av ett bolån, vilket betyder att man enbart behöver ha 15 % av bostadens värde sparat själv.

Bolån

Bolån skiljer sig från många andra lånetyper på så vis att man antingen kan ha en rörlig ränta på dem, som alltså ändras efter det allmänna, rådande ränteläget, eller så kan man välja att binda räntan under mellan 3 månader och 10 år, om man tycker att detta känns tryggare. Vilket av dessa alternativ som är bäst och smartast råder det många meningar om, så detta är egentligen ett kapitel helt för sig själv, som vi inte ska gå in på här.


Tar man ett bolån på över 50 % av bostadens värde måste man amortera på det regelbundet, annars kan amorteringsfria perioder förekomma för lånet.

Bostaden som säkerhet

Bostaden man köper lämnas som säkerhet, en slags pant, för lånet man tar, så man måste veta vilken bostad man ska köpa för att kunna ta ett bolån. I samband med att man ansöker om lånet måste man även lämna uppgifter om bostaden det gäller. Med anledning av att lånegivaren har en säkerhet för lånet kan man dock få betala väldigt låga räntor på bolån, betydligt lägre än på många andra lån.

Eftersom bolån tas på väldigt stora belopp, det kan ju trots allt röra sig om miljontals kronor, är det dock väldigt viktigt att inte ta det första bolånet man stöter på och hör talas om, t.ex. hos den bank som man är kund hos annars. Minsta lilla prisskillnad kan nämligen göra stor skillnad för så pass stora lån, och prisskillnaderna på marknaden är avsevärda. Det lönar sig därför verkligen att lägga ned lite tid på att göra research kring priser på bolån innan man ansöker om ett av dessa lån.