Mobillån

Så kallade mobillån är, vilket man även hör på namnet egentligen, lån som kan tas via mobilen, tack vare att dessa lån har ett enkelt och smidigt ansökningsförfarande. Detta gör att minimalt med uppgifter behöver lämnas till den lånegivare som man ansöker om lån av, så uppgifterna som är nödvändiga ryms till och med i ett sms som man skickar via mobilen!

Mobillån

Att skicka sms är dock inte det enda sättet att ansöka om mobillån på. Istället kan man även ansöka om lånet via lånegivarens hemsida också, genom att fylla i ett ansökningsformulär där, och i vissa fall finns även andra ansökningssätt (huruvida så är fallet eller inte beror på lånegivaren och vem denne är).

Det finns dock vissa saker som skiljer mobillånen från övriga lån, som egentligen inte har med ansökningsförfarandet att göra. Dessa saker är bland annat:


Lånebeloppet

När det gäller hur mycket man kan låna som ett mobillån är detta nämligen begränsat. Av de flesta lånegivare kan man låna mellan 500 och 12000 kronor som ett mobillån, så det rör sig absolut inte om enorma summor, som man kanske kan låna via andra lån.

Återbetalningstiden

Även denna skiljer sig från vad man är van vid från andra lån, då den är betydligt kortare än vad man ser på andra lån. Detta hänger givetvis ihop med de mindre lånebeloppen, då det förstås är enklare att betala tillbaka en mindre summa snabbt än vad det är att återbetala en större summa lika snabbt. På många större lån kan ju löptiden på lånet vara flera år, men så är det alltså inte med mobillån, utan dessa har i genomsnitt en löptid på mellan 30 och 90 dagar.

Möjligheten att förlänga lånet

Denna möjlighet finns för vissa mobillån, dock inte alla, men huruvida detta är något man bör göra eller inte är något som kan diskuteras då detta alltid innebär en extra kostnad, som i många fall kan vara betydligt högre än vad man kan tro. Det bästa är därför att inte utnyttja denna möjlighet när man tar ett mobillån om det bara går att undvika, utan istället betala tillbaka lånet enligt den från början överenskomna planen.